Електронната карта на Софийски университет е предназначена за идентификация и административно улеснение на академичния състав. Картите са средство за осигуряване на достъп до различни звена и учреждения на университета. Използват се за библиотеки и вход в общежития, а от академичната 2022/2023, картите дават достъп до единната система на Европейска студентска карта, която дава възможност за идентификация в повечето европейски университети - особено полезно, ако решите да се възползвате от възможностите по програма "Еразъм+".


ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ НА СУ:

СУ ISIC ESC карта


- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за УЧАЩИ (студенти, докторанти, специализанти в РЕДОВНА форма на обучение);ISIC
- ВАЛИДНОСТ – за срока на обучение с подновяване с ревалидизиращ стикер всяка академична година;
- ЦЕНА за издаване - 20 лв.
- ЦЕНА за подновяване със стикер - 12 лв.
- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:
       • Карта за библиотеките на Университета;
       • Достъп до сградите и общежитията на СУ;
       • Отстъпки в мрежата на ISIC:
         - Над 1 500 в България;
         - Над 45 000 в 130 държави в чужбина;
       • Карта за 50% отстъпка в БДЖ (до навършване на 26 години);
       • Документ за издаване и зареждане на карта за градски транспорт в София;
       • Европейска студентска карта (ESC) за идентификация в европейски университети.

Отстъпки и преференции със СУ ISIC.
Популярните преференции в България – БДЖ, Кино Арена, Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, iStyle, Lenovo,
Fashion Days, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange, Курортен
комплекс Пампорово, Asics, музеи, театри и др.;


Виж всички отстъпки в България на www.isic.bg
Отстъпки в чужбина – www.isic.org

СУ EYC ESC карта

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за УЧАЩИ (студенти, докторанти, специализанти eyc
  – ЗАДОЧНО обучение, служители) до 29 навършени години
- ВАЛИДНОСТ – за срока на обучение с ежегодно подновяване;
- ЦЕНА за издаване - 20 лв.
- ЦЕНА за подновяване - 12лв.

- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:
• Карта за библиотеките на Университета;
• Достъп до сградите и общежитията на СУ;
• Отстъпки в мрежата на EYCA:
- Над 1 000 в България;
- Над 60 000 в Европа;
• Европейска студентска карта за идентификация в европейски университети.
Отстъпки и преференции със СУ EYC.
Популярните преференции в България – Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, Lenovo, Fashion Days, Laptop.bg, Swarovski, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange, SuperHosting.bg, OMV, На тъмно, Курортен комплекс Пампорово, Asics, музеи, театри и др.; Виж всички на www.youthcard.bg Отстъпки в чужбина – www.eyca.org
СУ ESC картаSU ESC

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за всички студенти, които не отговарят на критериите за издаване на
изброените по-горе идентификационни
карти;
- ЦЕНА за издаване - 15 лв.;
- ВАЛИДНОСТ за срока на обучението;
- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:
Европейска студентска карта (ESC) за идентификация;
Карта за библиотеките на Университета;
Достъп до сградите и общежитията на СУ.

СУ ITIC карта

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за ПРЕПОДАВАТЕЛИ (на трудов договор или хонорувани, преподаващи минимум 18 часа седмично);
- ВАЛИДНОСТ една академична година (възможност за подновяване с ревалидизиращ стикер без преиздаване на пластиката);
- ЦЕНА за издаване - 24 лв.
itic
- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:
   • Карта за библиотеките на Университета;
   • Достъп до сградите и общежитията на СУ;
   • Отстъпки в мрежата на ISIC:
   • - Над 1 500 в България;
   • - Над 45 000 в 130 държави в чужбина;
   • Билети с отстъпка за събития, концерти, семинари, конференции;

Отстъпки и преференции със СУ IТIC.
Популярните преференции в България Sport Depot, KFC, Starbucks, Subway, Speedy, iStyle, Lenovo, Fashion Days,
Laptop.bg, Swarovski, Ti Sento, Timeland, Opticlasa, Joy & Grand Optics, Primex, Foodpanda, Myprotein, Orange,

SuperHosting.bg, OMV,
Био магазин Зелен, музеи, театри и др.;
Виж всички отстъпки в България на www.isic.bg
Отстъпки в чужбина www.isic.org
СУ карта за преподаватели/служителиSU staff card

- ПРЕДНАЗНАЧЕНА за щатни преподаватели и служители в СУ;
- ЦЕНА за издаване - безплатно за преподавателя/служителя;
- ВАЛИДНОСТ  безсрочна;
- ПРИЛОЖИМОСТ на картата:
 Карта за библиотеките на Университета;
Достъп до сградите на СУ.