За информация относно статус на заявката:

сектор "Студенти", Ректорат, стая 239

02/9308 500
02/9882 271