Инструкция

1. Вход в сайта на Картовата система на СУ

1.1. Новоприети студенти

Новоприетите студенти влизат в сайта като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.

Login form

Забележка: Новоприети студенти по допълнителни заповеди след кандидатстудентската кампания влизат в системата с потребителското си име и парола от СУСИ, след като бъдат записани като студенти.

1.2. Студенти от горен курс

Студентите от горен курс влизат в сайта като за вход използват потребителското си име и парола от СУСИ.

2. Заявяване на карта

 • Изберете Заяви от менюто и следвайте стъпките
 • Ако сте влезли с потребителско име и парола от СУСИ, системата ще поиска да верифицира текущия Ви статус в СУСИ, за което е нужно да въведете паролата за СУСИ. За да заявите карта е нужно да сте записан като студент за текущия семестър. Карти не се издават на прекъснали, дипломирани, семестриално завършили и отпаднали студенти.
 • Попълнете Лични данни и качете снимка
 • Прегледайте Университетските данни
 • Изберете карта  и натиснете бутона ЗАЯВИ
 • На екрана се появява информация за карта, като отдолу има възможност за избор на метод на плащане

Pay

3. Плащане

Възможни методи на плащане:

 • ePay.bg - позволява онлайн плащане чрез акаунт в ePay.bg или на каса в EasyPay
 • банков превод

3.1. Плащане чрез ePay.bg

Изберете Метод на плащане: ePay.bg и натиснете бутона ПЛАТИ.

Pay1

Системата Ви прехвърля на сайта на ePay.bg, където може да извършите плащането:

EPay

Ако имате регистрация в ePay.bg, може да извърши плащането През Интернет като попълните данните на екрана и да влезете в ePay.bg.

Ако нямате регистрация в ePay.bg или желаете да платите в брой на каса в EasyPay, тогава е необходимо да избере В брой на каса.

EasyPay

В този случай е необходимо:

 • Да си запишете кода за плащане
 • Да посетите каса на EasyPay
 • Да продиктувате кода и да платите заявката

При успешно плащане EasyPay ще информира системата за извършеното плащане.

Срокът за плащане през ePay/EasyPay е 24 часа от часа на заявката за плащане. Ако не се заплати в този срок, заявката за плащане се анулира и можете да изберете отново метод на плащане.
 

3.2. Плащане чрез Банков превод

Изберете Метод на плащане: Банков превод и натиснете бутона ПЛАТИ.

Pay2

Вашата заявка за карта преминава в състояние Очаква качване платежен документ.

Направете банков превод по банковата сметка на Софийски университет 'Св. Климент Охридски':
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BN BG BG SD
Титуляр: СУ 'Св. Климент Охридски'
Задължително лице (вносител) - ЗАЯВИТЕЛЯТ НА КАРТАТА
Във вносната бележка за 'задължително лице' (вносител) се изписват
ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН, на ЗАЯВИТЕЛЯ.
За 'основание за плащане' се изписва 'ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ЗАЯВЕНА КАРТА'.

Задължително трябва да качите копие на платежния документ в системата.

Това става от меню Моите карти, като за заявената карта от Действия изберете Добавете платежен документ.

След преглеждане на качения документ, Вашата заявка ще бъде одобрена.

4. Печат на заявлението за карта

От меню Моите карти изберете картата и натиснете бутона ПЕЧАТ.

При записването си новоприетите студенти представят разпечатка от системата или снимка от екрана на заявената студентска карта (може да очаква плащане).