Уважаеми колеги,
Тук ще Ви запознаем подробно (стъпка по стъпка), как да заявите карта.

1. Вход в сайта на Картовата система на СУ

1.1. Новоприети студенти

Новоприетите студенти влизат в сайта като за вход използват имейл адреса от регистрацията си в системата за кандидатстудентската кампания (КСК) и парола ЕГН.

Login form

Забележка: Новоприети студенти по допълнителни заповеди след кандидатстудентската кампания влизат в системата с потребителското си име и парола от СУСИ, след като бъдат записани като студенти.

1.2. Студенти от горен курс

Студентите от горен курс влизат в сайта като за вход използват потребителското си име и парола от СУСИ.

2. Заявяване на карта

 • Изберете Заяви от менюто и следвайте стъпките
 • Ако сте влезли с потребителско име и парола от СУСИ, системата ще поиска да верифицира текущия Ви статус в СУСИ, за което е нужно да въведете паролата за СУСИ. За да заявите карта е нужно да сте записан като студент за текущия семестър. Карти не се издават на прекъснали, дипломирани, семестриално завършили и отпаднали студенти.
 • Попълнете Лични данни и качете снимка
 • Прегледайте Университетските данни
 • Изберете карта  и натиснете бутона ЗАЯВИ
 • На екрана се появява информация за карта, като отдолу има възможност за избор на метод на плащане

Pay

3. Плащане

Възможни методи на плащане:

 • ePay.bg - позволява онлайн плащане чрез акаунт в ePay.bg, чрез банкова карта или на каса в EasyPay
 • банков превод

3.1. Плащане чрез ePay.bg

Изберете Метод на плащане: ePay.bg и натиснете бутона ПЛАТИ.

Pay1

Системата Ви прехвърля на сайта на ePay.bg, където може да извършите плащането:

 

EPay 2

3.1.1. Плащане чрез акаунт в ePay.bg

Ако имате регистрация в ePay.bg, може да извърши плащането като попълните полетата Плати от, Потребител и Парола и натиснете бутона Вход в ePay.bg.

3.1.2. Плащане чрез банкова карта

Ака желаете да платите чрез банкова карта, попълнете полетата Номер на карта, Дата на валидност, CVV/CVC2, отбележете, че сте съгласни и натисвете бутона Плащане с карта.

3.1.3. Плащане в брой на каса в EasyPay

Ако нямате регистрация в ePay.bg или желаете да платите в брой на каса в EasyPay, тогава е необходимо да избере В брой на каса.

EasyPay

В този случай е необходимо:

 • Да си запишете кода за плащане
 • Да посетите каса на EasyPay
 • Да продиктувате кода и да платите заявката

При успешно плащане EasyPay ще информира системата за извършеното плащане.

 

Срокът за плащане през ePay/EasyPay е 24 часа от часа на заявката за плащане. Ако не се заплати в този срок, заявката за плащане се анулира и можете да изберете отново метод на плащане.
 

3.2. Плащане чрез Банков превод

Изберете Метод на плащане: Банков превод и натиснете бутона ПЛАТИ.

Pay2

Вашата заявка за карта преминава в състояние Очаква качване платежен документ.

Направете банков превод по банковата сметка на Софийски университет 'Св. Климент Охридски':
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
Банка: БНБ; BIC CODE: BN BG BG SD
Титуляр: СУ 'Св. Климент Охридски'
Задължително лице (вносител) - ЗАЯВИТЕЛЯТ НА КАРТАТА
Във вносната бележка за 'задължително лице' (вносител) се изписват
ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН, на ЗАЯВИТЕЛЯ.
За 'основание за плащане' се изписва 'ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ЗАЯВЕНА КАРТА'.

Задължително трябва да качите копие на платежния документ в системата.

Това става от меню Моите карти, като за заявената карта от Действия изберете Добавете платежен документ.

След преглеждане на качения документ, Вашата заявка ще бъде одобрена.